icon

Nu Ik Weg Ben

Onze identiteit is een van onze belangrijkste bezittingen. Soms kan een identiteit, door een gebeurtenis, plotseling komen te vervallen.

Het gebeurt vaak onder mensen die een traumatische ervaring hebben gehad. Bij terugkeer naar je oude, vertrouwde omgeving is het moeilijk te aarden, vanwege een innerlijke verandering. Je kijk op de wereld is veranderd. Je voelt je vervreemd.

In dit handgebonden boekje met verzen en digitaal- en analoog bewerkte foto’s zijn die gevoelens omgezet in beeld.